skip to Main Content

Ja, jim lêze it goed! Sa at de hinnen der no by stean, giet de Kippetjespartij dit jier troch en wol op snein 19 septimber 2021!

It kin trochgean, mar ûnder in oantal betingsten, lykas coronabewiis, net mear as 750 minsken, registraasje gegevens, ensfh. Hoe at it krekt allegear komme sil, litte wy jim sa gau as mooglik witte. Hâld dus de webside fan De Ploech fan Tsien (www.deploechfantsien.nl) en de ferskate social medias yn de gaten!

Graach dit berjocht diele!

Oant snein 19 septimber!

 

De Ploech fan Tsien.

Back To Top