skip to Main Content

In 1999 waren er door verschillende mensen, zonder dat zij dit van elkander wisten, ideen om Winsum weer wat nieuw leven in te blazen. Tijdens een kaatspartij werd na afloop in de kantine vrolijk gedronken en kwamen enkele van deze heren tot mekaar. Er werd door deze 2 heren een beetje “ge-eamelt” en het concept was klaar. Er moesten 10 man plaats nemen in hbeginet bestuur, maar ja, hoe krijg je zoveel man in een bestuur. Het geweldige idee kwam op de proppen om zitting te nemen in het plaatselijke cafe aan de “ronde tafel” en de eerstvolgende 8 heren werden bij binnenkomst direct gevraagd zitting te nemen in het bestuur. Zo niet, dan maar aan een andere tafel  gaan zitten. Na een aantal biertjes waren er voldoende kerels aan de tafel aangeschoven en zag de Ploech fan Tsien het levenslicht.

Een mooi gezelschap van alle leeftijden had zitting genomen in het bestuur: kraanmachinist, directeur, heftruckchauffeur, kroegbaas, nog een directeur, elektromonteur, ploegleider, boer, bakker en een gynaecoloog.

Op de eerstvolgende vergadering werd besloten dat “de Ploech” maar een stichting moest worden, dus werd er ingeschreven bij de KvK. De notulen werden opgesteld en de volgende zaken staan hier dan ook in vermeld:

  • de eventuele opbrengsten moeten gespendeerd worden in het Winsumer dorpsleven
  • er moet minimaal 10x per jaar vergaderd worden
  • elk lid, dus ook nieuwe leden, moet bij intrede in het bestuur een vaste eigen bijdrage doen

Tevens werd er besloten dat Piter Wilkens de eer had om op ons eerste feest de muzikale begeleiding mocht verzorgen. Aangezien ons budget (eigen ingelegde geld) dan direct op was, werden hiervoor “stipers” gezocht en voor het einde van de vergadering was er in het cafe 1500 gulden opgehaald. Piter Wilkens werd gevraagd en het eerste feest was een zeer gezellige en geslaagde start van vele feesten, partijtjes en andere evenementen die nog zouden volgen.

Inmiddels zijn er nog 3 leden “van het eerste uur” en ondanks de eigen bijdrage, hebben we nooit problemen nieuwe bestuursleden te enthousiasmeren zitting te nemen, hoe zou dat toch komen???????

 

Back To Top