skip to Main Content

Een prachtig verslag, van KNKB-TV, van de kippetjespartij 2012.

Elk jaar ter afsluiting van het kaatsseizoen, word de kippetjes-party weer georganiseerd. Dit is een wilde-kaatspartij voor zowel Heren en Dames. Beide categorieën word in A- en B-klasse gekaatst.

In 2013 mochten wij 167 partuur!!!! (501 kaatsers) verwelkomen in Winsum. Al met al een zeer geslaagde dag.

Klik op tab foto’s voor een sfeerimpressie.

 

Uitslagen Wilde KippetjesPartij 2013

 

Heren B
7e prijzen: Hille Folkerts Dries Posseth
Rienk-Jelle Hibma Hotze Bonnema
Auke Geert Ybema Pieter Hilverda
Tjitse Hoekstra Ronald Schat
Willem Rienk Miedema Laurens VD meer
Willem Miedema Tjibbe Krottje
Kevin Jaarsma
Marcel Wassenaar
Max Alen
4e prijzen Ane piet Strikwerda Jelmer Posthumus
Frits Hoekstra Elger Turksma
Jan hoitema Redmer Strikwerda
3e prijs Jan Douwe Gerbranda
Kor Zittema
Gerrit Winkel
2e prijs Marcel Cuperus
Geert Boomstra
1e prijs Eddy Sjollema
Patrick Sjollema
Michel Nesse (K)
Dames B
5e prijs Pytsje vd Hem Sietske Merkus
Lillian Verhaag Joutsen Okkema
Anne vd Hem Tineke Yntema
Nynke vd Meer
Teatske Rusticus
Wytske van der Wal
3e prijs Marjo van der Wagen Lyssa van der Ende
Judith Wiering Hedwich Stienstra
Pietrik Janne van der Mei Rixt Keuning
2e prijs Jennie Terpstra
Baukje Stienstra
1e prijs Fenna Bijlsma (K)
Joanne Anema
Sepkje van der Vegt
Dames A
2e prijs Idske Zijlstra
Aagje Posthuma
Wiljo Sijbrandij
1e  prijs Marie-jetske Lettinga
Romy van der Veen (K)
Maaike Osinga
Heren A
3e prijs Hendrik Tolsma
Richard Olijnsma
Jan Sjoerd Tolsma
2e prijs Dirk Gillebaardt
Pieter Scharringa
Daniel Iseger
1e prijs Carlo Booms
Hendrik Bouwhuis
Marten Faber (K)
Back To Top