skip to Main Content

Prijswinnaars Heren Winnaarsronde

1e prijs
Partuur 81 – Patrick van Dellen(k), Jelle Attema(K), Jouke Vlasbloem

2e prijs
Partuur 19 – Sjirk de Groot, Gjalt de Groot, Jan Dirk de Groot

3e prijzen
Partuur 119 – Michel Nesse, Evert Sijbesma, Egbert Heins
Partuur 51 – Hendrik Bouwhuis, Paul Dijkstra, Jelmer de Jong

5e prijzen
Partuur 11 – Sybren Poelsma, Thomas van Zuiden, Frinus Terwischa
Partuur 41 – Frits Hoekstra, Jelle Cnossen, Redmer Cnossen
Partuur 73 – Wander Meijer, Age Anne Posthumes, Johannes vd Veen
Partuur 101 – Jan, Hidde, Klaas Pier

9e prijzen
Partuur 1 – Jelger de Boer, Jan Hannes de Boer, Oebele Jan Pot
Partuur 30 – Bareld Bos, Jan Jelle Jongsma, Durk de Jong
Partuur 35 – Bart Reijinga, Marc Burger, Mart van der Molen
Partuur 59 – Eeltsje Bootsma, Douwe Jan Vellinga, Dietmer Kuperus
Partuur 65 – Aukie Ybema, Jochum Hoekstra, Dooitze de Boer
Partuur 92 – Michel van der Veen, Justin Van dijk
Partuur 109 – Sandra Hofstra, Doede Rients Okkema, Sietske Okkema
Partuur 127 – Andre Turkstra, Rudi Torensma, Jelmer Torensma

Heren verliezersronde

1e prijs
Partuur 86 – Whiskey William, Basic Ben, White Goat

2e prijs
Partuur 32 – Durk Bootsma, Marten Alkemade, Ruurd Rispes

3e prijzen
Partuur 58 – Evert Tolsma, Siebe Tolsma, Tjeerd Dijkstra
Partuur 110 – Jelle Scharringa, Meindert Attema, Fokke Jan Kooistra

5e prijzen
Partuur 12 – Frans Dooper, Jelmar Gerritsma, Hidde Folkertsma
Partuur 40 – Stijn Feenstra, Mark Reitsma, Rudmer Faber
Partuur 77 – Cees Sietsma, Rene Faber, Tsjeard Halbersma
Partuur 125 – Opgooier, Jorrit Palma, Simon Benders

 

Prijswinnaars Dames Winnaarsronde

1e prijs
Partuur 3 – Feikje Vd Burg(K), Eline van Dijkhuizen, Noëlle Hiddinga(k)

2e prijs
Partuur 43 – Marije Hellinga, Ineke van der Ploeg, Andrea Kroes

3e prijzen
Partuur 23 – Linda v/d Meer, Maud Scheffer, Sigrid Post
Partuur 63 – Rika van Dijkhuizen, Iris vd Veen, Maaike Osinga

5e prijzen
Partuur 15 – Jeldau Koopmans, Lisanne Venema, Britt Joustra
Partuur 26- Berber Jouta, Lisl van der Schaar, Elske van Straten
Partuur 33 – Marieke Altenburg, Amarins Gebrandy, Anouk Delfsma
Partuur 53 – Akkelien Hettinga, Jatine Weijer, Marije Iris Jonker

Dames verliezersronde

1e prijs
Partuur 16 – Martine Miedema, Hermine Sytema, Alinda Miedema

2e prijs
Partuur 40 – Kim van der Meulen, Tara van der Meulen, Petra Fekken

3e prijzen
Partuur 24 – Thekla Viëtor, Margreet Kuipers, Joukje Salverda
Partuur 61 – Tessa van der Kramer, Jade Goudsblom, Eva Rob

 

Back To Top