skip to Main Content

Uitslag Wilde Kippetjespartij 2018

Heren
Winnaarsronde

1e prijs
Jan Friso Bruinsma
Jacob- Klaas Haitsma (k)
Jelle Attema (K)

2e prijs
Johannes van der Veen
Jelte Visser
Stefan Stuiver

3e prijs
Evert Pieter Tolsma
Bauke Jan Plantinga
Jelte Pieter Dijkstra

Jan Dirk de Groot
Gjalt Sjirk de Groot
Pieter Scharringa

5e prijs
Jurjen Westra
Ido Altenburg
Renze Pieter Hiemstra

Johan Kwast
Theun van der Molen
Allard Hoekstra

Jelle Scharringa
Laas Pieter van Straten
Erwin Zijlstra

Marco lobregt
Arjen dijkstra
Edward Terra

9e prijs
Raymon Cuperus
Haaye miedema
Fenna kramer

Klaas Bouke Faber
Jelle de Vries
Ewout de Boer

Egbert Heins
Evert Sijbesma
Michel Nesse

Jarco kingma
Marrit zeinstra
Anne monfils

Gerard de vries
Teun kuipers
Yannick hielkema

Jan Boonstra
Nolke Bergstra
Arjen Radix

Anne wind
Wesley schaap
Edwin keijzer

Thus Strikwerda
Sjoerd Taeke Kooistra
Hendrik Galema

Verliezersronde
1e prijs
Wessel van der Woud
Sietse Korré
Dirk Henk Kuijpers

2e prijs
Jenne de Haan
Willem Hein de Haan
Maarten Jan de Haan

3e prijs
bauke miedema
johan cats
minne joling

Jelle zijlstra
Remmelt bouma
Hans wassenaar

5e prijs
Jesse van der Molen
Arjen Visser
Gabe van Popta

dietmer kuperus
harold de boer
luca van der weg

Marco Damstra
Hans Bouke Sikma
Wouter van der Goot

Pieter Politiek
Anno Galema
Spurky

Dames
Winnaarsronde
1e prijs
Sjoukje Stuiver (k)
Aletta van Popta (K)
Anneke Smid

2e prijs
Alinda Miedema
Hermine Sytema
Martine Miedema

3e prijs
Andrea Kroes
Amarins de Groot
Ineke van der Ploeg

Marije agema
Nynke agema
Marije miedema

5e prijs
Kune bijlsma
Sabina bonnema
Diana bonnema

Metsje Zijlstra Sipma
Hilde Seepma
Gryte Hoekstra

Elske deinum
Anna rob
Dian dijkstra

Verliezersronde
1e prijs
Brecht Horstmann
Maaike Steegstra

2e prijs
Willy buitenveld
Corina de vries
Sharona buitenveld

3e prijs
Hester Kingma
Gerry-Edou Mollema
Gerbrig Reitsma

Johanna aalberts
Fenna Bijlsma
Rommy van wijngaarden

Back To Top