skip to Main Content

Een gezellige vriendengroep met als doel leuke evenementen te organiseren in Winsum. In 2000 zijn
we gestart en sindsdien hebben we al talloze evenementen georganiseerd.  Tentfeesten, highland-games, bazaars, cabaret en natuurlijk de welberuchte Wylde Kippetjespartij.

De verdiensten die wij mogen overhouden na het organiseren van evenementen, besteden wij in ons mooie dorp Winsum. Verenigingen die een beetje financiele steun kunnen gebruiken, kunnen een aanvraag doen bij ons. De leden van de Ploech fan Tsien doen bij intrede in het bestuur een eigen bijdrage in de kas.

De ploech fan tsien bestaat uit:

(achterste rij van links naar rechts) Andre de Vries, Bert Groen, Jelle Wierenga, Luutzen Dijkstra, Geert Dijkstra en Pier Frankena.

(voorste rij van links naar rechts) Jelle de Lang, Johannes Boersma, Richard Rob en liggend Wiebe Slager

Back To Top