skip to Main Content

Beginnende kabouters:

1e prijs:

Fenna Halbersma, Winsum

2e prijs:

Froukje van der Wal, Littens

3e prijs:

Brecht Speerstra, Winsum

3e prijs:

Jort van Mourik, Winsum

Kabouters:

1e prijs:

Amy Gilliam, Wjelsryp (Kuiken van de dag)

Durk van Mourik, Winsum

Mirthe Zijlstra, Winsum

 

2e prijs:

Larissa van der Wolf, Winsum

Johannes Heerma, Winsum

 

3e prijs:

Djurre Feenstra, Littens

Marije Sietsma, Winsum

 

4e prijs:

Jitse Speestra, Winsum

Anniek Jongbloed, Winsum

Welpen, winnaarsronde:

1e prijs:

Melle Talsma, Hoptille (Kuiken van de dag)

Nienke Speerstra, Winsum

2e prijs:

Hilwert Kuiper, Húns

Nynke Kesimaat, Winsum

 

3e prijs:

Imke Grovenstein, Winsum

Bonne Talsma, Hoptille

 

Welpen, herkansingsronde:

1e prijs:

Gerrit Bergsma, Wjelsryp

Jinke Jellema, Winsum

 

2e prijs:

Ritske Bergsma, Wjelsryp

Femke Bokma, Winsum

Pupillen/schooljeugd, winnaarsronde:

1e prijs:

Johannes van der Let, Winsum

Sigert Bouma, Húns (Kuiken van de dag)

 

2e prijs:

Jelmar de Vries, Winsum

Minke Frankena, Winsum

 

3e prijs:

Jesse Greidanus, Winsum

Berber Frankena, Winsum

 

Pupillen/schooljeugd, herkansingsronde:

1e prijs:

Rinze Schukken, Hilaard

Jacob Kuipers, Spannum

 

2e prijs:

Ale Reitsma, Baard

Emma Poelstra, Winsum

Back To Top