skip to Main Content

Wy bin der klear foar, de fjilden lizze, de tintsjes stean, de kransen binne makke, it gers is meant en de hintsjes lizze te wachtsjen op hun fleanoeren!!!

Koartom, wy bin der klear foar!!!!

 

Oant moarn,

De Ploech fan Tsien

image image image image image

Back To Top