skip to Main Content

Oankommende freed, 31 augustus, giet om 20:00oere de opjefte foar de Wylde Kippetjespartij wer iepen dy’t ferkeatst wurde sil op snein 16 septimber. Oanfang 9:00oere.

Opjefte kin op ús webside www.deploechfantsien.nl 

Minimum leeftiid om mei te dwaan is 14 jier, peildatum 1 januari 2018.

We hawwe ek dit jier wer in maksimum fan 128 heren- en 64 frouljupartoeren. Wèz der snel by, ferline jier wie de opjefte slúten nei 2 oeren.

Back To Top