skip to Main Content

The day before.

Wij als organisatie (en vele vrijwilligers) zijn druk bezig met de voorbereidingen voor morgen. De tentjes gaan de hoogte in, de velden worden gelegd, prijzen zij klaar, netten opgehangen en natuurlijk ook even geproefd of het bier wel de juiste temperatuur* heeft.

Bij deze willen wij alle kaatsers, coaches, supporters ed verzoeken morgen de aanwijzingen van parkeerbeheer op te volgen. Parkeren is beperkt mogelijk bij het sportveld. Bij Miedema aan de Kleasterdyk, en de driehoek PW-Leane, Molepaed, Meamerterdyk (grasstrook tegenover de Coop) is er ruimte genoeg. Kom op tijd.

* Goedgekeurd

Back To Top