skip to Main Content

Opjefte Kippetjesparty 2017 is slúten

De opjefte foar de Kippetjesparty 2017 is slúten. It maksimum oantal partoeren fan 192 wie om 22:09oere berikt.  Foar dy…

Lees meer

Opjefte dames is fol

De opjefte foar de froulju is helaas net mear mooglik. It oantal fan 64 is ynmiddels berikt. By de manlju…

Lees meer

Opjefte giet as it slijtjaget

De opjefte foar de wylde Kippetjespartij op 17 septimber is fan e jun om acht oere iepen gongen. Binnen 30…

Lees meer

Opjefte Wylde Kippetjesparty 2017 iepen fanôf oankommende freed 20:00 oere

De opjefte fan de oansteande Wylde Kippetjesparty (17 septimber 9:00oere) giet oansteande freed (28 juli) om 20:00 oere iepen op…

Lees meer

In dreech beslút

Achte keatsleafhawwers, Wy, de Ploech fan Tsien, hawwe it ofrúne healjier drege fergaderingen hán oer de oankommende Wylde Kippetjesparty. Hoe…

Lees meer

Foarsitter oan it wurd

De foarsitter fan 'e ploech wie op Omrop Fryslan,mei as reden dat wy de "sportkoer fan Fryslan" krigen. Lusterje hjirunder…

Lees meer
Back To Top