skip to Main Content

Justerjûn is ûnder grutte belangstelling de lotting west fan de wylde Kippetjespartij 2018. Oankommende snein om 9:00oere geane we los, en de ‘KIPPETJES’ sille dan wer los litten wurde.

De foarberiedingen binne yn gang setten. De fjilden bin meant, it lán is ròlle en de prizen wurde ynpakt.

Sneintemiddei ha we wer wat speciaals wat reuseftich en mei in soad bombarje ‘oer de fjilden fljocht’. Wat dat wèze sil?? Kom mar del snein.

Back To Top