Wie zijn wij???

Een gezellige vriendengroep met als doel leuke evenementen te organiseren in Winsum. In 2000 zijn
we gestart en sindsdien hebben we al talloze evenementen georganiseerd. imageTentfeesten, highland-games, bazaars, cabaret en natuurlijk de welberuchte Wylde Kippetjespartij.

De verdiensten die wij mogen overhouden na het organiseren van evenementen, besteden wij in ons mooie dorp Winsum. Verenigingen die een beetje financiele steun kunnen gebruiken, kunnen een aanvraag doen bij ons. De leden van de Ploech fan Tsien doen bij intrede in het bestuur een eigen bijdrage in de kas.

De ploech fan tsien bestaat uit:

(achterste rij van links naar rechts) Johannes Boersma, Pier Frankena, Richard Rob en Andre de Vries

(voorste rij van links naar rechts) Geert Dijkstra, Jelle de Lang, Luutzen Dijkstra, Bert Groen, Wiebe Slager en Sjoerd Pieter Jouwsma